Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypso- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom výška, výškový