Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

integrita osobnosti – význam cudzieho slova

neporušenosť, celistvosť osobnosti