Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inzercia - význam cudzieho slova

v medicíne pripojenie orgánu k inému orgánu; úpon