Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbunkul – význam cudzieho slova

hnisavý zápal kože a podkožného tkaniva, vlasových váčkov