Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kino – význam cudzieho slova

filmové predstavenie; premietacia sála