Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompulzia – význam cudzieho slova

nezmyselné vykonávanie určitých pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť