Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryofyt – význam cudzieho slova

rastlina žijúca na roztápajúcom sa snehu alebo ľade, chladnomilná rastlina