Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kult - význam cudzieho slova

uctievanie; pripisovanie neprirodzených vlastností; sústava náboženských obradov a slávností na uctievanie boha alebo nadprirodzených bytostí