Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kyveta – význam cudzieho slova

laboratórna nádobka s okienkami, slúžiaca na premeriavanie optickej priepustnosti vzoriek; nehlboká plochá miska na vyvolávanie fotografií