Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metanol – význam cudzieho slova

najjednoduchší, veľmi toxický alkohol, metylalkohol, drevný lieh