Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mld. – význam cudzieho slova

skratka pre miliardu