Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nymfeum, nymphaeum – význam cudzieho slova

miesto zasvätené nymfám prameňov; jaskynná svätyňa; veľký vodotrysk s kaskádami