Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

plotter – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike kresliace zariadenie, súradnicový zapisovač