Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

polyglot - význam cudzieho slova

človek ovládajúci niekoľko cudzích jazykov