Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

polyglot – význam cudzieho slova

človek ovládajúci niekoľko cudzích jazykov