Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

proselyta – význam cudzieho slova

obrátený, ten kto prestúpil na novú vieru