Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

proverbium – význam cudzieho slova

príslovie