Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sampan – význam cudzieho slova

malá východoázijská obytná, spravidla riečna loď