Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skrambler - význam cudzieho slova

menič sledu bitov vysielaných modemom do dátového spoja