Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skrambler – význam cudzieho slova

menič sledu bitov vysielaných modemom do dátového spoja