Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spektrum – význam cudzieho slova

dúhový pás; usporiadanie hodnôt nejakej veličiny podľa veľkosti; usporiadanie žiarenia podľa vlnových dĺžok; paleta, stupnica, škála