Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sublicencia – význam cudzieho slova

oprávnenie udelené majiteľom licencie inej osobe, organizácii a pod., podlicencia