Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tantra - význam cudzieho slova

symbolické indické náboženské spisy tantrizmu

tyrozinúria    
124 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32