Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

test – význam cudzieho slova

skúška; spôsob rýchleho preskúšania a preskúmania vedomostí alebo schopností; rýchla skúška zariadenia, napr. lietadla