Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

trema – význam cudzieho slova

trema

ležatá dvojbodka používaná v niektorých jazykoch na označenie oddelenej výslovnosti dvojhlások, napr Citroën = sitro-én; vrodená medzera medzi horným rezákmi

tréma

strach, pocit neistoty a rozochvenia pred nejakou dôležitou udalosťou, spravidla pred verejným vystúpením