Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acht – význam cudzieho slova

zbavenie právnej ochrany a vylúčenie zo spoločenstva; kliatba