Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acidimeter – význam cudzieho slova

prístroj na meranie kyslosti pôdy