Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

afekcia – význam cudzieho slova

hnutie mysle; náklonnosť, vášeň; postihnutie chorobou; citový záchvat, veľké vzrušenie