Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

affidativ – význam cudzieho slova

v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie