Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

air – význam cudzieho slova

pieseň, ária, melódia, nápev; kratšia baroková skladba netanečného typu