Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

air koncert, open air – význam cudzieho slova

konaný pod šírym nebom, v prírode, na otvorenom priestranstve