Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apraxia – význam cudzieho slova

chorobná neschopnosť účelných pohybov, porucha hybnosti