Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apyrexia – význam cudzieho slova

stav bez horúčky; bezhorúčkovitosť