Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arytmia – význam cudzieho slova

nepravidelnosť pohybu, nepravidelný rytmus, porucha rytmu