Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asertivita - význam cudzieho slova

nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť