Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epifauna - význam cudzieho slova

vodné živočíchy žijúce na dne vodných nádrží