Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epigon - význam cudzieho slova

nasledovník, pokračovateľ; napodobiteľ