Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epizeuxis – význam cudzieho slova

viacnásobné opakovanie rovnakého slova v jednej vete alebo verši