Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

erb - význam cudzieho slova

rodový, zemský, mestský, štátny znak