Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fakt - význam cudzieho slova

udalosť, skutočnosť, čin, skutok