Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemicyklus – význam cudzieho slova

polokruh