Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom krv, krvný