Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

interferometria – význam cudzieho slova

stanovenie indexu lomu svetla s využitím jeho interferencie; metóda analytického určovania zloženia zmesi plynov