Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

interlingua – význam cudzieho slova

umelý jazyk vytvorený na základe internacionalizmov, pôvodne nazývaný okcidentál