Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koherencia – význam cudzieho slova

súvislosť, spojitosť; priebeh elektromagnetických dejov poľa v čase a priestore