Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nabob – význam cudzieho slova

pôvodne v Indii posmešné označenie úradníka britskej Východoindickej spoločnosti v 18. storočí; titul správcu indickej provincie; neskôr orientálny kniežací titul; nadutý boháč