Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naidka – význam cudzieho slova

malý vodný červ riek a jazier