Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nacionále – význam cudzieho slova

súhrn osobných údajov, najčastejšie v podobe písomného dokumentu