Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negativizmus – význam cudzieho slova

chorobný odpor ku všetkému, najmä v období puberty; popieranie všetkých kladných a zdôrazňovanie záporných javov; záporný vzťah k niekomu alebo niečomu