Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nekro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom mŕtvy, umieranie, smrť