Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negociácia – význam cudzieho slova

vyjednávanie, dohadovanie, obchodné jednanie; sprostredkovanie