Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pulpa – význam cudzieho slova

silne prekrvené tkanivo niektorých orgánov, dreň, dužina; polotovar z ovocia na prípravu marmelády; zvyšky pri výrobe cukru alebo liehu, melasa